ماشین حساب کاسیوFX-991ES PLUS

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3352

ماشین حساب کاسیوFX-991ES PLUS

” FX-991ES PLUS “

417 تابع
نمایش فرمول ها به صورت نوشتاری
V.P.A.M
نور و باتری
حل انتگرال و ماتریس
دارای 40 فرمول شاخص مهندسی

قیمت : بزودی